La sat

La sat
”La sat”
UP, 126/180.
Grigore Spirescu, pictor, (1922-1995).
Studii: absolvent al Academiei de arte frumoase din Bucureşti (1948).
Din 1943 participă la expoziţiile de stat şi la alte manifestări.
Expoziţii personale: Bucureşti – 1947, 1956, 1962, 1965, 1967, 1993.
Participări la expoziţii româneşti organizate în străinătate: Paris, Praga – 1968; Moscova – 1969, Varșovia – 1970, Bruxelles – 1977, Tel Aviv – 1984, Paris – 1987, 1989, Bruxelles – 1992. Premii: Premiul «Anastase Simu» – 1947; Premiul Uniunii Artiştilor Plastici, pentru pictură – 1959.
”…creaţia viguroasă, unitară şi foarte personală a unui artist a cărui operă face parte deja din istoria artei contemporane româneşti, dar al cărui nume nu este suficient vehiculat în momentul actual. Este de remarcat consecvenţa cu care el a investigat universul din preajmă, reuşind să facă, din întâmplările mărunte ale unei zile, fapte demne de consemnat. Elementul cel mai important pentru opera lui Grigore Spirescu este consistenţa picturalităţii sale. Este opera unui pictor a cărui experienţă îşi găseşte repere într-o descendenţă postimpresionistă, fără însă a abandona gestul convingător, susţinut de substanţa formelor, a volumelor pe care nu le neglijează niciodată.
Creaţia sa pare că stă sub semnul jocului, al gestului spontan, al misterului ce însoţeşte viaţa tainică a acestor imagini, descoperite de artist în peregrinările sale. Surprinzătoare este atracţia pentru imaginea concretă, reală, construită, respectând toate regulile figurativului şi totodată gestul liber, dezlănţuit, al tuşelor de culoare ce se suprapun acestor imagini. Efectul este puternic, iar rezultatul surprinzător prin impactul direct, trăirea plină de substanţă, energia cu care pictorul încearcă să nu scape intensitatea momentului.” (Maria Magdalena Crișan – 26 martie 2008)
”Cele aproape doua sute de lucrări (e mult, e puțin?…n-are importanță!) cu care, timp de o viață, Grigore Spirescu a împărățit arta românească, stau marturie că se poate nemuri si discret. Fără zorzoane retorice fudule sau zurgalai atârnați de barba destinului.” (Sebastian Amza- ”Parfumul discret al nemuririi”, suplimentul ZF Ziarul de Duminică”
”La sat” se află în patrimoniul Muzeului de Artă Calafat din 1969.

Postări asemănătoare