Nocturnă

Nocturnă
”Nocturnă”
UP, 72/69– Marin Cornel Andreescu (n. 18 martie 1946, Celaru, m. 21 octombrie 2000, Craiova)
”Un caz, într-un fel aparte, în viața artistică a Craiovei, îl are Marin Andreescu. Timp de aproximativ treizeci de ani, el a fost o prezență plăcuta ca pictor și profesor.” (Paul Rezeanu – Istoria artelor plastice în Oltenia 1800-2000)
”Format la Cluj (sub îndrumarea lui Vasile Crișan, Theodor Botiș și Coriolan Munteanu), pictorul Marin Andreescu a traversat o serie de etape interesante, cu căutări uneori divergente, reușind să-și valorifice adecvat remarcabila sa forță constructivă, într-un necesar moment de cristalizare. Preocupat, la începuturile activității sale de o anumită simbolică general umană și operând pe planul expresiei cu un limbaj purificat redus la esențe, apropiate de straturile arhaice ale civilizației românești, a ajuns la o fază a interpretărilor, caracterizată printr-un cubism sintetic (mai ales în peisaje), pentru a se opri apoi la o serie de compoziții accentuat metafizice, urmărindu-se sugerarea integrării omului în ritmurile fundamentale ale naturii”(Gheorghe Vida, Marin Andreescu, în ”Arta”- București nr.2/1984, pag.33-34)
”Nocturnă” se află în patrimoniul Muzeului de Artă Calafat din 1971.

Postări asemănătoare