Artist: Mihail Trifan

Bateria de la Calafat

Bateria de la Calafat

”Bateria de la Calafat”UP, 131/114 – Mihail Trifan Născut 1 iunie 1946, Caracal, jud. Olt Artist vizual, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova, 1971 – Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, Facultatea de Arte Plastice, secţia pictură, Bucureşti. Își începe și finalizează