Artist: Vincențiu Grigorescu

Motor

Motor

”Motor”- Vincentiu Grigorescu UP, 90/105 S-a născut în 1923 la București într-o familie de intelectuali, iar zilele avea să și le sfârșească în 2012 departe de țară, asimilat de mediul artistic european, dar relativ uitat de cel românesc. Vincențiu Grigorescu a fost o personalitate copleșitoare