Pupăza

Pupăza

”Pupăza”- Constantin Iosif, sculptor Lemn, 30/60/100 Constantin Iosif s-a născut în anul 1942. A absolvit Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu”, la clasa profesorului Boris Caragea. ”Pupăza” se află în patrimoniul Muzeului de Artă Calafat din anul 1969. Postări asemănătoare Maternitate (0) Crucifix (0)

Dinu Lipatti

Dinu Lipatti

”Dinu Lipatti” – Lucrare turnată în ipsos de Ana Cordoneț Născută la 12 iunie 1925 la Chișinău. 1949 – Absolventă a Institutului de Arte Frumoase, București, la clasa profesorilor Cornel Medrea și Lucian Murnu. Vizite de documentare în Danemarca, Cehoslovacia, Ungaria, Rusia. Din 1951 – membru 

Lt. Col. Boteanu

Lt. Col. Boteanu

”Lt. Col. Boteanu” – Portret în ghips, turnat de Antoaneta Andrei cu ocazia centenarului Independenței de stat a României, aflat în patrimoniul Muzeului de Artă Calafat.Istoricul și criticul de artă Constantin Prut spunea despre sculptura Antoanetei Andrei ”Fundamentalele elanuri vitaliste caută în special forma plină, 

Horea

Horea

”Horea” – Portret în ghips realizat de Vasilescu Paul, un artist de notorietate europeană, născut la 31 august 1936 (d. 01.04.2012, Bucuresti). Operele sale, de o mare virtuozitate, capătă în general valenţe poetice subtile, acoperind interese şi direcţii variate, trecând de la portret și sculptură 

Arcașa

Arcașa

”Arcașa”, o frumoasă lucrare turnată în ghips de artistul plastic Ilie Berindei. Temele predilectice artistului se raportează la două zone majore ale culturii naţionale, folclorul şi istoria, ce-i furnizează premisele unor stilizări interesante. ”Arcașa”, încadrându-se la ambele domenii, se remarcă prin simplitate, eleganță și dinamism, 

Catinca

Catinca

”Catinca”, portret cioplit în piatră de sculptorul Minea Grigore, care s-a remarcat atât prin lucrările de mari dimensiuni, monumentale, precum ”Victorie” amplasată la Sibiu cât și prin cele de mici dimensiuni, dând expresivitate multor portrete precum ”Catinca”. Ştiinţa organizării compoziţionale, pe care o stăpâneşte cu 

Victorie

Victorie

”Victorie”, operă a sculptorului Ilie Berindei, realizată din piatră artificială, se încadrează cel mai bine stilului specific artistului transilvănean, remarcându-se printr-un discurs plastic ce pendulează între figurativ și abstract. Privind ”Victorie” de Ilie Berindei, remarca lui Ionel Jianu despre lucrărille artistului pare emblematică: ”…constituie căutări 

Tudor Arghezi

Tudor Arghezi

”Tudor Arghezi”, o lucrare realizată din ipsos patinat de sculptorul Pasima Dumitru (n.1935, Macedonia) , artist având vocația unei viziuni monumentale, completată de talentul cultivat și de inteligența de a se adapta situațiilor și comenzilor primite. Artistul ”înțelege fizionomia personajelor portretizate din perspectiva expresivă a 

Maternitate

Maternitate

”Maternitate”, este o lucrare cioplită în lemn de sculptorul Radu Aftenie, născut în București, la 02.10.1936. În această operă ca în multe din operele sale, artistul evoluează de la o viziune figurativ – tradiţională către o formulă simplificată expresiv, cu valenţe abstracte moderniste. Se află 

Crucifix

Crucifix

”Crucifix”, lucrare realizată pe piatră și lemn policrom de artistul plastic Tudorel Predan, restaurator al Muzeului de Artă din Calafat. Este reprezentată scena crucificării mântuitorului. Remarcabilă prin calitățile compoziționale și prin desen, lucrarea este făcută după tehnica tradițională iconografică în tempera cu emulsie de ou